Menu

Hala sportowa

 

Naszymi zadaniami priorytetowymi są koordynacja sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz organizacja współzawodnictwa i rozgrywek ligowych. Ponadto z hali korzystać mogą indywidualni klienci i inne grupy zorganizowane.

GODZINY UDOSTĘPNIANIA HALI:

Hala sportowa udostępniona jest we wszystkie dni tygodnia od godziny 7°° - 22°°.
W godzinach od 7°° - 15°° hala sportowa udostępniana będzie przede wszystkim na zajęcia z wychowania fizycznego szkół z terenu miasta i gminy Kęty.
W pozostałych godzinach hala sportowa udostępniana będzie dla wszystkich wg harmonogramu zajęć wynikających z zawartych umów lub porozumień .

WARUNKI ZORGANIZOWANIA IMPREZY W OBIEKCIE

Warunkiem zorganizowania imprezy w obiekcie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu oraz bezwzględne przestrzeganie jej postanowień.

Sport w Kętach

zgoda malec