Menu

Jakość Wody

Data badania:

14.07.2017 r. - Woda nie zagraża życiu i zdrowiu kąpiących i zasadniczo spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Sport w Kętach

zgoda malec