Pływalnia 33 845 51 21, Hala sportowa 33 841 19 85
Dzisiaj otwarte 06:30 - 22:00
A
A
C

Przetargi

czwartek, 5 Kwiecień 2018 / Przetargi

Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczenia sanitarno-magazynowego na łaźnię parową i pomieszczenie techniczne.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na zadanie pn:

„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA SANITARNO-MAGAZYNOWEGO NA ŁAŹNIĘ PAROWĄ I POMIESZCZENIE TECHNICZNE”

Kategoria zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne.

Szczegółowe informację znajdują się TUTAJ.

 

piątek, 17 Listopad 2017 / Przetargi

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach OSiR.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem jest: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni i Hali Sportowej. Szczegóły znajdą państwo w zakładce-  Przetargi.

piątek, 17 Listopad 2017 / Przetargi

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach OSiR.

UWAGA, ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA.
Nowe brzmienie otrzymuje Rozdział IV pkt 3.2.2. SIWZ oraz Punkt 3.1 i 4.1  załącznika nr 8 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Szczegóły znajdują się z załączniku „Informacja o zmianie treści ogłoszenia”.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia: 29.11.2017 r. godzina 09:45.
Otwarcie przetargu: 29.11.2017 r. godzina 10:00.


Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem jest: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni i Hali Sportowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  – SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz sprzętu

Załącznik nr 6 – wykaz osób

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 – wzór umowy

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 2

 

czwartek, 28 Wrzesień 2017 / Przetargi

Dzierżawa powierzchni – automat vendingowy na produkty basenowe.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie
w dzierżawę powierzchni pod automat vendingowy na produkty basenowe, w budynku Krytej
Pływalni, położonym w Kętach, os. Nad Sołą 29.

Szczegóły w Ogłoszeniu.

Ogłoszenie

Regulamin przetargu

Umowa-wzór
Wyniki:
W wyniku przetargu wyłoniony został oferent: Firma PPHU MIKI Zbigniew Dąbrowski.

Strona 1 z 212

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport