Menu

Bieg Uliczny "Kęcka Piątka"

biuro zawodów czynne już dziś!

Przypominamy, że BIURO ZAWODÓW "Kęckiej Piątki" działa już od dziś.
Po pakiety zapraszamy do HALI OSiR!
Jesteśmy tu dla Was do 19:00.

nr-startowy


Oświadczenie osoby pełnoletniej

Poniżej w załączniku znajduje się OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UDZIAŁU W BIEGU dla osoby pełnoletniej. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia tego oświadczenia. Aby przyspieszyć i usprawnić proces związany z rejestracją uczestników i wydawawania pakietów startowych zachęcamy do wydruku niniejszego dokumentu. Po odbiór pakietów należy zgłaszać się osobiście z wypełnionym oświadczeniem (lub trzeba wypełnić na miejscu) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uczestników niepełnoletnich OŚWIADCZENIE wypełnia rodzic bądź opiekun prawny na miejscu w chwili odbioru pakietu (brak możliwości wcześniejszego wypełnienia dokumentu).

 

Pakiety startowe można odebrać:

- w dniu 10.06.2017 r. (Sobota) od godziny 10:00 do 19:00 w Hali Sportowej OSiR w Kętach, os. Nad Sołą 29;

- w dniu Biegu 11.06.2017 r. (Niedziela) od godziny 8:00 do 10:30 Targowisko Miejskie przy TS Hejnał Kęty.

 

Plik z dokumentem do pobrania - OŚWIADCZENIE BIEG 2017


ważne!

18581910 1147024815402460 6043966665912131427 n

Uprzejmie informujemy, że został osiągnięty limit 500 uczestników, w związku z czym lista startowa została zamknięta.

WAŻNE!
Jednocześnie powiadamiamy, że osoby, które nie opłaciły startu, mają na to czas do końca tygodnia, tj. do 26 maja br., inaczej zostaną skreślone z listy, by móc zrobić miejsce innym chętnym!!


Mamy to!!!

Mamy oficjalny atest trasy naszego biegu!

certyfikat Kety


Sport w Kętach

zgoda malec