29.02.2024 r.

Woda w nieckach basenowych i w jacuzzi spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach. 

 

Wg opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Polskich Zakładów Higieny z maja 2020 r. COVID-19 nie jest chorobą wodozależną i jest podatny na czynniki dezynfekcyjne. Liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych.

Wyjaśnienia Państwowego Zakładu Higieny w sprawie warunków korzystania z pływalni, saun i podobnych obiektów rekreacji podczas trwającej pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2.

Zbiorcza roczna ocena pływalni za rok 2022

Zbiorcza roczna ocena pływalni za okres 2020/2021

Zbiorcza roczna ocena pływalni za okres 2018/2019

Zbiorcza roczna ocena pływalni za okres 2017/2018 

Zbiorcza roczna ocena pływalni za okres 2016/2017

Oświadczenie GIS w sprawie osób chorych na łuszczycę.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach nie udostępnia niecek basenu do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System PZU Sport

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport
Skip to content