Pływalnia 33 845 51 21, Hala sportowa 33 841 19 85
Obecnie zamknięte, otwarte: 20 kwietnia 2019 06:30 - 22:00
A
A
C

Cennik hali

Uwaga! Cennik obowiązuje od 15 stycznia 2019 r.

cennik do pobrania tutaj.

 1. Cena udostępnienia płyty głównej hali sportowej obejmuje również korzystanie z szatni i sanitariatów.
 2. W przypadku najmu całej płyty boiska przez okres co najmniej 6 miesięcy, w ilości co najmniej 10 godzin miesięcznie przysługuje rabat w wysokości 60% ceny podstawowej.
 3. Cena udostępnienia stołu do tenisa stołowego obejmuje również wypożyczenie sprzętu.

Definicje użyte w cenniku:

 1. osoba indywidualna – osoba fizyczna korzystająca z usług i urządzeń OSiR w Kętach;
 2. grupa zorganizowana – dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunem lub opiekunami korzystający z usług lub urządzeń OSIR w Kętach, w ramach zorganizowanych zajęć szkolnych, treningów, zorganizowanego wypoczynku, prowadzonych przez: placówki oświatowe, stowarzyszenia (w tym kluby sportowe), organizatorów zorganizowanego wypoczynku;
 3. opiekun – rodzic, opiekun prawny lub inna upoważniona osoba;
 4. dziecko – osoba do ukończenia 13 roku życia;
 5. młodzież szkolna – uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 6. najem – czasowe uprawnienie określonego podmiotu do wyłącznego korzystania z określonego urządzenia OSiR;
 7. promocja – jednorazowa obniżka cen określonej usługi, ustanowiona na okres nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe;
 8. okres wakacyjny – okres od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie;
 9. okres grzewczy – okres od 1 października do 31 marca włącznie;
 10. gimnastyka dla Seniora – zajęcia ruchowe dedykowane Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach oraz osobom powyżej 60 roku życia nie będących słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach;
 11. osoba niepełnosprawna – osoba fizyczna, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS lub MSWiA;
 12. stowarzyszenie – stowarzyszenie w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach;
 13. podmiot gospodarczy – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 14. organizator zorganizowanego wypoczynku – osoba fizyczna, stowarzyszenie, podmiot gospodarczy, realizujący w formie zorganizowanej zajęcia dla dzieci lub młodzieży, w postaci kolonii, półkolonii, obozów, zajęć świetlicowych, posiadającego zgodę właściwego organu (kuratorium) na organizację wypoczynku dla dzieci lub młodzieży;

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport