Pływalnia 33 845 51 21, Hala sportowa 33 841 19 85
Obecnie zamknięte, otwarte: 20 kwietnia 2019 06:30 - 22:00
A
A
C

Cennik pływalni

 

Z dniem 15.01.2019 r. zmienia się sposób rozliczania oraz wysokość opłat za zajęcia z Aqua Aerobic.

Po zmianach opłata za zajęcia z instruktorem wyniesie:

8 zł brutto  (za 45 min. zajęć)  + bilet wstępu na pływalnię (wg cennika)

Karnet na Aqua Aerobic będzie zastąpiony standardowym karnetem na pływalnię z bonifikatą 10, 15 lub 20%

w zależności od nominału karnetu.

Środki pieniężne zgromadzone na dotychczasowych karnetach będą nadal do wykorzystania, na ogólnych zasadach, tj. z większą bonifikatą, w wysokości 15%.

Cennik do pobrania  tutaj.

 1. Wymienione w cenniku ceny i stawki opłat zawierają należny podatek od towarów i usług.
 2. Za korzystanie z sauny suchej pobierana jest opłata dodatkowa, a wejście do sauny łączy się z koniecznością równoczesnej opłaty za wstęp na krytą pływalnię, z tym że podczas korzystania z sauny suchej nie jest liczony czas za korzystanie z krytej pływalni.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni i urządzeń do hydromasażu wliczone jest w cenę za wstęp na krytą pływalnię.

Uprawnionymi do wstępów ulgowych są:

 • dzieci od 3 roku życia do ukończenia 6 roku życia;
 • dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
 • studenci do ukończenia 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej;
 • osoby powyżej 60 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek;
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej;
 • osoby niepełnosprawne.

Uprawnionymi do wstępów bezpłatnych są:

 • dzieci do ukończenia 3 roku życia, pozostające pod opieką rodzica;
 • opiekunowie towarzyszący osobom niepełnosprawnym z udokumentowanym znacznym stopniem niepełnosprawności, jedynie na czas sprawowania opieki nad tą osobą;
 • instruktorzy prowadzący zajęcia na wynajętych torach;
 • opiekunowie grup zorganizowanych nie korzystający z usług i urządzeń, na czas sprawowania opieki nad grupą.

Definicje użyte w cenniku:

 1. osoba indywidualna – osoba fizyczna korzystająca z usług i urządzeń OSiR w Kętach;
 2. grupa zorganizowana – dzieci, młodzież szkolna wraz z opiekunem lub opiekunami korzystający z usług lub urządzeń OSIR w Kętach, w ramach zorganizowanych zajęć szkolnych, treningów, zorganizowanego wypoczynku, prowadzonych przez: placówki oświatowe, stowarzyszenia (w tym kluby sportowe), organizatorów zorganizowanego wypoczynku;
 3. opiekun – rodzic, opiekun prawny lub inna upoważniona osoba;
 4. dziecko – osoba do ukończenia 13 roku życia;
 5. młodzież szkolna – uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 6. najem – czasowe uprawnienie określonego podmiotu do wyłącznego korzystania z określonego urządzenia OSiR;
 7. promocja – jednorazowa obniżka cen określonej usługi, ustanowiona na okres nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe;
 8. okres wakacyjny – okres od 1 lipca do 31 sierpnia włącznie;
 9. okres grzewczy – okres od 1 października do 31 marca włącznie;
 10. gimnastyka dla Seniora – zajęcia ruchowe dedykowane Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach oraz osobom powyżej 60 roku życia nie będących słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętach;
 11. osoba niepełnosprawna – osoba fizyczna, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS lub MSWiA;
 12. stowarzyszenie – stowarzyszenie w rozumieniu ustawy o stowarzyszeniach;
 13. podmiot gospodarczy – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 14. organizator zorganizowanego wypoczynku – osoba fizyczna, stowarzyszenie, podmiot gospodarczy, realizujący w formie zorganizowanej zajęcia dla dzieci lub młodzieży, w postaci kolonii, półkolonii, obozów, zajęć świetlicowych, posiadającego zgodę właściwego organu (kuratorium) na organizację wypoczynku dla dzieci lub młodzieży;

Akceptujemy karty:

FitProfit Benefit System OK System

Zapłacisz u nas:

Mastercard Visa

Partnerzy:

Gmina Kęty Grupa Operacyjna Kęty Kinder +Sport